Deze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie   

Ja, ik accepteer cookies

Versie 27-09-2017

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. 

 

1. Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf: Lynn-Noa

Website: www.lynn-noa.nl

Inschrijfnummer KvK: 69655707

Btw-nummer: NL002196617B90

 

2. E-mailadres

a. Wij kunnen u, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten middels onze nieuwsbrief, mits u hier toestemming voor heeft gegeven bij het registreren van uw persoonlijke account en/of bij het plaatsen van een bestelling.

b. Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.

 

3. Adres

Wij gebruiken uw adres alleen voor het verzenden van door u geplaatste bestellingen.

 

4. Telefoonnummer

Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden. Indien uw telefoonnummer bij ons bekend is gebruiken wij deze alleen om contact met u op te nemen indien u een bestelling bij ons heeft geplaatst of indien u het contactformulier heeft ingevuld.

 

5. Overige persoonsgegevens

Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies) indien: 
  

1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:

  1. de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst; 

  2. de goede invulling van een publiekrechtelijke taak; 

  3. de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of; 

2. u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan. 

 

Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld. 

 

6. Bijzondere persoonsgegevens

De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties.

 

7. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector;

 

8. Veiligheid opslag van gegevens

Veiligheidscriteria 

a. Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.

b. Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen.

c. Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.

d. Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.

 

9. Contact

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kun u contact opnemen: 

a. Op het volgende e-mailadres: info@lynn-noa.nl

b. Via ons contactformulier (te vinden op onze Contact pagina)

c. Op het volgende telefoonnummer: 074-8512885

 

 

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren.